Název projektu:                Dětská skupina Špalíček, Polepská 252
Registrační číslo:             CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015489
Doba realizace projektu: 

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_16_132 s názvem      „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Kolín a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Kolíně a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na transformaci a provoz zařízení péče o děti. Transformací vznikne dětská skupina o kapacitě 9 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Název projektu:                Dětská skupina Špalíček, Polepská 988
Registrační číslo:             CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015051
Doba realizace projektu:

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_16_132 s názvem     „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Kolín a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Kolíně a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz zařízení péče o děti. Vybudováním vznikne dětská skupina o kapacitě 9 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.