Dětská skupina Špalíček
oddělení Lišky
Polepská 252
tel. 777 101 069
Dětská skupina Špalíček
oddělení Ježečci
Polepská 998
tel. 723 571 278
Dětské skupiny při RC Špalíček
informace pro nové zájemce o docházku do Dětské skupiny -  tel. 723571278 pí.Činovcová - případně vyplňte kontaktní formulář
[Kontaktní formulář][Příručka pro rodiče]
Dětská skupina Špalíček je alternativní forma péče o předškolní děti od 1,5 roku. S maximální kapacitou 9 a 12 dětí na 2 pečující osoby umožňuje individuální přístup k dětem.
O děti se starají kvalifikované chůvy, které jim připravují zábavný program s přihlédnutím na individuální rozvoj každého dítěte.

Dětská skupina je alternativou pro předškolní docházku, která v sobě zahrnuje mnoho výhod. Snažíme se pomáhat rodičům, aby mohli sladit svůj osobní život s tím profesním.