Dětská skupina
LIŠKY
Milí rodiče,

děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste nám svěřili své děti do dětské skupiny Špalíček, oddělení Lištičky. Vzhledem k novele zákona musíme činnost této skupinky k 31.8.2022 ukončit. Naší snahou bude vybudovat skupinku novou, kam budou moci být přijímány i děti mladší 3 let. Těšíme se, že se tam s Vámi a vašimi dětmi opět potkáme.
J

Za Špalíček

Katka Špalková
Gábina Březinová
Jana Horáčková

V Kolíně 30.5.2022