Název projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_132/0xxxxxx  Doba realizace projektu: 1. březen 2016 až 30. červen 2018  Výše dotace: xxxxxxxxxxxx Kč  Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_132 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.   Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme    vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města xxxxxxxxx.  Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě V xxxxxxxxxx a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.  Transformací vznikne dětská skupina o kapacitě 12 míst.  Projekt je financován z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.
Otevírací doba:

Po.   7:30 - 15:00
Út.    7:30 - 15:00
St.    7:30 - 15:00
Čt.    7:30 - 15:00
Pá.   7:30 - 15:00
So.    zavřeno
Ne.    zavřeno
Dokumenty ke stažení:
Náhradový a rezervační systém
Dětská skupina
LIŠKY
Plán výchovy - péče, vzdělávání
Přihláška
Smlouva o poskytování péče
Ceník služeb