Kontakty - Náš tým
Rodinné centrum Špalíček, z.s.
sídlo: Jana Palacha 144, Kutná Hora
IČ: 26578221
statutární zástupce: Kateřina Špalková
tel: 724 341 406
e-mail: spalkova@rcspalicek.cz
Dětská skupina Špalíček
oddělení Ježečci
pro děti 1,5 - 4 roky
Polepská 988, Kolín 2
tel: 723 571 278


Dětská skupina Špalíček
oddělení Lišky
pro děti 3 - 6 let
Polepská 252, Kolín 2
tel:
777 101 069
Jana Latislavová
pečující osobavedoucí odd
ělení Ježci
pe
čující osoba
Martina Činovcová
výkonná ředitelka

tel:  723571278
email: martina@dsspalicek.cz

Gabriela Březinová
vedoucí oddělení Lišky
pečující osoba

Kateřina Špalková
statutární zástupce
ředitelka

tel. 724341406
email: spalkova@rcspalicek.cz
informace pro nové zájemce o docházku do Dětské skupiny -  tel. 723571278 pí.Činovcová - případně vyplňte kontaktní formulář
[Kontaktní formulář]
Ilona Cenkerová
oddělení Ježci
pe
čující osoba


Jana Horáčková
odd
ělení Lišky
pe
čující osoba

Jana Kohlová
pe
čující osoba